Kuruluşumuzun Amacı:

Üç temel amaç vardır.

1-Bize başvuran Türkiye Cumhuriyeti ve Balkan ülkeleri ve Körfez bölgesi ülkelerinin şirketlerine Projeli Finansman, Banka Kefaletli Bono ile orta vadeli YURTDIŞI Finansmanı temini(aracılığı) ve YURTDIŞI Banka Teminat Mektubu sunumu (aracılığı)dur. Avrupa Birliği müzakere sürecinde ülkemizdeki KOBİ’lere ve Sanayi kuruluşlarımıza ve Belediyelerimizin Projelerine ve yatırımlarına mümkün olan en uzun vadede ve Dünya standartlarındaki faiz oranlarında kredilendirmek dir. Türkiye Cumhuriyeti yasal statüsünde ve kurallarında ve Anonim Şirket saygınlığı ve alanında Türkiye sınırlarında Avrupa standartlarında ve saygınlığında alanında sayılı bir kuruluş olarak hizmet etmektir. (Basında Biz bölümünde inceleyebilirsiniz.)

2-Bize başvuruda bulunan AB firmalarının Türkiye açılımlarını yapmak, Türk firmalarının AB ülkelerindeki bürokratik işlemlerini tamamlamak ve müktesebatının uygunluklarını denetleyerek, yatırımcı kredilerinin temin edilmesini sağlamak yolu ile pazara sorunsuz entegrasyonunu gerçekleştirmek.

3-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yurtdışı finanssal kaynaklarla orta vadeli kredilendirilmesi, bulundukları finanssal çıkmazdan taze kredilerle yapılandırma ve işletmeyi rekabetçi hale getirme.

İlkemiz:
Temel ilkemiz "hizmette kalite"ye dayalı "mutlak başarı"dır. Geçmişteki başarılarımız ilkelerimizi yansıtır. Bu ilke, gelecekteki başarılarımızın garantisidir.

Gereksinim:
Artık, eskisi gibi insanlar bu benim kaderimmiş deyip umutsuzluğa kapılmıyor araştırıyor, keza şirketlerde artık global ölçütlerde kendilerine partner ve finansman kaynakları bulabiliyorlar,Türkiye'deki yüksek faiz oranlarına razı olmuyorlar. Business Coporeation Consulting,inc Türkiye temsilcisi ve onlarca partner kuruluşlarla Ekonomi Mühendisi Arman Şahin yönetimindeki genç insanlarla bu alandaki boşluğu doldurmak ve insanların ve şirketlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamayı hedeflemiştir.

Neden Türkiye ?

KISACA;

3. Dünya ülkelerinin emek yoğun üretimleri nedeni ile gelişmiş ülkelerin nasıl oyuncağı ve gizli sömürgeleri olduğunu Arman Şahin olarak, yurtdışı eğitimim, stajlarım ve çalışmalarımda birebir kurumlar ve bireyler bazında ülkem adına üzülerek gördüm. Şimdi bilgim, deneyimim ve bağlantılarım ile ülkeme birebir hizmet amacıyla özelliklede ülkemin temel üretim ve istihdam gücü olan KOBİ’ lerimize yönelik, ben ve Arman & Şahin Aracılık,Yatırım ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak genç ve dinamik ekibimizle Türkiye Cumhuriyeti’ nin tüm sahtın da hizmetinizdeyiz.

Gelişmiş ve prangalarını kırabilmiş ( özellikle IMF ve Dünya bankası gibi kuruluşlara restini çekebilmiş ülkeler ) gelişmekte olan ülkeler ( Malezya , Singapur ve Tayvan gibi) her alanda ucuz emek - yoğun üretimin yerine, teknoloji - yoğun üretimine geçmişlerdir. Bizim gibi nüfusu çok ve ihracatı- ithalatını karşılayamayan ülkeler için bu transformasyon yapılanması çok önem kazanmaktadır. Ülke ekonomimiz için hayati bir önem taşıyan ve kaçınılmaz olan katma değer elde edebilmesinin tek yolu bu alandan geçmektedir.

Memleketimiz açısından değerlendirdiğimiz zaman teknoloji transferi mevzu bahis olmaktadır. Geniş anlamıyla teknoloji transferi, dünyadaki teknolojik değişimlerin ve gelişimlerin takip edilmesi, ihtiyaç duyulan teknolojilerin seçimi, seçilen bu teknolojilerin ülkeye ithali, ithal edilen teknolojilerin şart ve ihtiyaçlara adaptasyonu, geliştirilip yayılması şeklinde birbirlerini takip eden işlemlerden oluşmaktadır.

Bu süreç içerisinde en önemli faktörlerden biride FİNANSMAN ’dır. Şirketimiz KOBİ’ lere finansman alanında da çözüm üretmek de AB ülkeleri ve İsviçre deki özel finans kuruluşları aracılığı ile çözüm sunmaktadır.

IMF politikaları nedeni ile Hükümetin, Merkez Bankası ve Hazine enstrümanlarını kullanarak para tabanını daraltması ve bankalarımızın öz sermaye yetersizliği sebebi ile verilecek kredilere muntazam karşılık ayrılamaması veya toplamış oldukları mevduat’ı risksiz bir şekilde hazineye vererek kolay kâr etme yollarına sapması özellikle KOBİ’ lere kredi ve finansman zorlukları çıkarılması veya yüksek faiz ile uzaklaştırılması sebebi ile gerekli yatırım, dönüşüm ve teknolojik transferlerin yapılamaması ülkemiz açısından çok büyük handikap oluşturmaktadır. Bizim çalışmalarımız ile KOBİ’ lere bu imkan ve fırsatlar verilmektedir.

Bu süreç, her aşamada ayrı ve ciddi teşkilatlanmayı gerektiren, uzmanlık, bilgi ve deneyim istemektedir. Bu safhaların her biri kendi içinde pek çok ve oldukça karmaşık güçlükleri içermektedir.

Büyük şirketlerimiz açısından düşünüldüğünde; çok büyük problemler yoktur lakin, büyük şirketlerimiz, TÜSİAD, MÜSİAD,TOBB gibi kuruluşların etkin MEDYA gücü kullanımı veya politikacılar ile birebir temas imkanlarından yararlanarak yatırım teşvik belgelerinin alımı, kamu bankalarından teminat mektubu ile hammadde temini ve finansman sağlanması, kamu bankalarından alınan kredilerin ötelenmesi, günlük kararnameler ile ucuz ithalatın yapılabilmesi veya makine ekipmanlarının getirtilmesi ve uzman işi bilen kadrolarla çalışmanın verdiği avantajlarla teknolojiyi yakından takip edebilmektedirler. Ya Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerimiz, yaygın tanımlaması ile KOBİ’ ler ?

Dünyada, ülkemizde de ekonominin lokomotifi KOBİ’ lerdir.

Ülkemiz açısından genel bir değerlendirme yapacak olursak; işyeri sayısı, çalışanların sayısı ve katma değer olmak üzere üç önemli göstergeye bakıldığında KOBİ’ lerin ülkemizin gerek sosyal gerekse ekonomik dokusunda önemli bir yer işgal ettiği görülecektir.

İşte bu konu ve alan üzerinde durmamız gerekmektedir.

Biz yani Arman & Şahin Aracılık,Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak;

 • 1,247,000 KOBİ’ nin sadece %50 sinin bankalarla ilişkisi vardır. Diğer %50 bankalarla tanışmamıştır, hepsinin finansman çözümüne talibiz.

 • Bankayla ilişkili olanların kredi postasından aldıkları pay sadece %4 civarındadır, biz finansman sorununu çözmeye hazırız.
 • KOBİ’ ler ticari gelişmeleri izleyememektedir, biz aydınlatmaya ve bilgilendirmeye hazırız.
 • Teknoloji düzeyleri genelde düşüktür, biz teknolojik gelişiminin transferini üstlene biliriz.
 • Kalifiye eleman eksikliği, verim düşüklüğüne neden olmakta ve dolayısı ile rekabet edememektedirler, biz eğer Meclis Alt Komisyonunda bekleyen özel iş bulma şirketlerinin kurulması ve faaliyete geçme şartlarını belirlenmesi yasası Meclisimizden geçebilir ise bu alanda da KOBİ’ lerimizin hizmetindeyiz.
  Kuruluştan önce yapılan hazırlıkların ve planlamaların yetersiz oluşu ciddi fizibilite çalışmasının yapılmamış olması büyük bir eksikliktir işte biz size A-Z ‘ye komple olarak bu hizmeti veriyoruz.
 • KOBİ’ ler Yurtiçi ve Yurtdışı teknik ve ticari gelişimleri izleyememektedirler, biz ve partnerimiz Business Coporeation Consulting,inc. gelişmeleri yerinde görmenizi veya bizim tarafımızdan bilgilenmezi sağlıyoruz.
 • KOBİ’ lerimiz eğitim, seminer, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama, kalite AR-GE çalışmalar hakkında çoğunlukla bilgi sahibi değildir. biz sizin ürünlerinizi yurtiçi ama özellikle yurtdışına uygun provizyon oranları ile dünyanın her yerine pazarlamaya hazırız, kalite ve standart artırımı ile üniversiteler ile işbirliği sağlayarak AR-GE çalışmalarını çok cüzi maddi imkanla sunmaya hazırız.
 • Gümrük birliği şartlarında rekabet güçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Biz size rekabet gücünüzü geliştirmeyi ve yurtdışı partner veya ortaklar bularak pazarlara sorunsuz entegrasyonunuzu sağlayabiliriz.
 • Sanayici, iş adamı veya üst düzey yöneticilerimizin şu an için Almanya, İngiltere veya Hollanda’ ya şirket kurarak yurtdışına çıkışlarını ve vardıklarında kendilerine 1(bir) yıllık oturma ve sınırlı çalışma müsaadesinin alımını sağlayan, yurtdışı partner kuruluşumuz ve Türkiye Cumhuriyetinde sadece, Arman & Şahin Aracılık, Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketinin temsilcisi olduğu Business Coporeation Consulting,inc . Hizmetlerinin bizim üzerimizden yararlanarak faydalana bilirsiniz.
 • Türkiye de Danışmanlık hizmetleri genelde kötü amaçla kullanıldığından yeteri kadar önem kazanmamaktadır ve KOBİ’ lerimiz danışmanlık hizmetleri almaktan çekinmektedir; biz size Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve dışında her türlü Danışmanlık, Finansman, Aracılık ve Yatırımda desteğe ve hizmete hazırız.
 • Yurtdışı sırdaş hesaplarının açılması, transfer ve yatırım yönlendirme hizmetlerine biz talibiz.

  Biz ülkemizi ve insanlarımızı seviyoruz. İstiyoruz ki bizim insanımızda gelişmiş ülkelerin insanlarının ekonomik ve sosyal yaşam düzeylerine ulaşsın, başı dik onuru kırılmamış olsun. Ülkemizin tüketim ve rantçılık ile değil sadece ve sadece üreterek ve ihracat yaparak gelişmişlik düzeyine ulaşabileceğini biliyoruz. Küçük ve Orta ölçekli sanayi işletmeleri imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin %99,3 ‘nü oluşturmaktadır. İmalat sanayindeki işletmelerin %62,4 ‘ ü KOBİ’ lerden yer almaktadır. İşsizliğe çözüm ve istihdam artışı KOBİ’ lere verilecek destekle olacaktır.

  Biz size her konuda yardıma hazırız, yeter ki birbirimize güvenerek ve inanarak çalışalım. Sizin, ülkemiz ve halkımızın kazanması size bir telefon veya bilgisayar tuşu uzaklığında, kurumsal üyemiz olarak ilk adımınızı atabilir ve Türkiye geneline faaliyette bulunan şirket temsilcilerimizin desteği ve yardımları ile hizmetlerimizi bulunduğunuz İL’ den almaya başlayabilirsiniz.

  Gelin bu ülke ve kendimiz için akıllı bir iş yapalım, geleceği beraber kuralım…

  ARMAN & ŞAHİN ARACILIK, YATIRIM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ adına

  Yönetim Kurulu Başkanı

  Ekonomi Mühendisi

  Arman Şahin